ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เป็นประธานการประชุมคณบดีและรองคณบดี

โดย : ADMIN วันที่ : 09/03/2564 เวลา : 10:54 ดูไปแล้ว : 9 ครั้ง

ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เป็นประธานการประชุมคณบดีและรองคณบดีเพื่อรับมอบนโยบายมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีคณบดีและรองคณบดีของคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าประชุม และในโอกาสนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนและเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาของคณะ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วย