ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่ง ประธานสภานักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

โดย : ADMIN วันที่ : 01/10/2563 เวลา : 16:17 ดูไปแล้ว : 40 ครั้ง

วันที่ 30 กันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกาศผลการคัดเลือกประธานสภานักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่ง ประธานสภานักศึกษา  

นาย ณัฐพงษ์ อินประดับ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจัลทัลมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม