โครงการการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตีมีดเหล็กลายโบราณสู่การอนุรักษ์และสร้างเครือข่ายอาชีพให้ชุมชน

โดย : ADMIN วันที่ : 08/09/2563 เวลา : 15:19 ดูไปแล้ว : 85 ครั้ง

        โครงการการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตีมีดเหล็กลายโบราณสู่การอนุรักษ์และสร้างเครือข่ายอาชีพให้ชุมชนภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณแผ่นดิน ปี 25ุ63