รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก

โดย : ADMIN วันที่ : 09/01/2563 เวลา : 09:14 ดูไปแล้ว : 113 ครั้ง

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ

ระดับปริญญาเอก รุ่น 3

ประจำปีการศึกษา 2563