กองทัพนวัตกรราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัล Goal Medal Award ในการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ iEIT 2019 (International Exhibition of Inventions of Thailand 2019)

โดย : ADMIN วันที่ : 08/11/2562 เวลา : 15:09 ดูไปแล้ว : 856 ครั้ง

กองทัพนวัตกรราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัล Goal Medal Award ในการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ iEIT 2019

(International Exhibition of Inventions of Thailand 2019)

31 ตุลาคม 2562 – 1 พฤศจิกายน 2562     ณ. Kantary Hills จ. เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงส่งผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ iEIT 2019 จำนวน 10 ผลงาน ซึ่งทัพนวัตกรรมสามารถคว้า Medal Award ได้ทั้งสิ้น 8 ผลงาน และมีอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลดังนี้

                                                                                                    

 

Silver Medal Award

ผลงานชื่อ “Intelligent Home”

Class D Building - Architecture - Civil Engineering – Construction - Materials - Woodwork

โดย นายศรุต คงสมัย, น.ส.น้ำทิพย์ ข้วดทอง, นายสรฐา กฤษณสังข์, น.ส.สุนันทา บุญตัน และอาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม