ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียให้สัมภาษณ์กับรายการ East View ช่อง ThaiPBS ในประเด็นที่น่าสนใจชื่อว่า “ปรับตัวอย่างไรในยุค AI ครองเมือง”

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียให้สัมภาษณ์กับรายการ East View ช่อง ThaiPBS ในประเด็นที่น่าสนใจชื่อว่า “ปรับตัวอย่างไรในยุค AI ครองเมือง”

อ่านต่อ

ดร.นฤมล ชูเมือง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ได้รับรางวัล “The Best Presentation Award”

ดร.นฤมล ชูเมือง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ได้รับรางวัล “The Best Presentation Award”

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรพล นามบุญเรือง ได้รับเชิญร่วม Editorial Board Members ของวารสารนานาชาติ “Modern Materials Science and Technology”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรพล นามบุญเรือง ได้รับเชิญร่วม Editorial Board Members ของวารสารนานาชาติ “Modern Materials Science and Technology”

อ่านต่อ

ข่าวอื่นๆ

ทั้งหมด

เรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "เทคโนโลยี 4.0 อุตสาหกรรมการผลิต"

อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬา "ดอกคูณเกมส์" ครั้งที่ 49

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล นามบุญเรือง ได้รับเชิญให้เป็น Technical Program Committee (TPC) ในการประชุมวิชาการ 3rd International Conference on Energy Materials and Applications) , 9th to 11th May 2018 , Salamanca, Spain

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล นามบุญเรือง ได้รับเชิญให้เป็น Technical Program Committee (TPC) ในการประชุมวิชาการ 2018 International Workshop on Materials, Chemistry and Engineering (IWMCE 2018)! IWMCE 2018 will be held in Xiamen, Fujian, China during June 1

อ่านต่อ

อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE ISCIT2018

อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียขึ้นนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE ISCIT2018

อ่านต่อ

ข่าวล่าสุด

  • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียให้สัมภาษณ์กับรายการ East View ช่อง ThaiPBS ในประเด็นที่น่าสนใจชื่อว่า “ปรับตัวอย่างไรในยุค AI ครองเมือง”

  • ดร.นฤมล ชูเมือง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ได้รับรางวัล “The Best Presentation Award”

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรพล นามบุญเรือง ได้รับเชิญร่วม Editorial Board Members ของวารสารนานาชาติ “Modern Materials Science and Technology”

  • สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม บริการวิชาการ “PARA MODIFIED RUBBER LATEX SOIL CEMENT BASE COURSE” ให้กับ กองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์

ทั้งหมด