• ...
  • ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับ "ดีเด่น" ประจ...

2019-09-16 12:31:44
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมชมและเชียร์ตัวแทนน...

2019-08-27 13:06:40
อ่านเพิ่มเติม

#Id-TECHNEWS วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาเทค...

2019-08-27 12:08:16
อ่านเพิ่มเติม

NEW !!!! การประชุมสภาคณบดีและประชุมวิชาการระดับชาติ...

2019-06-16 21:46:49
อ่านเพิ่มเติม

เรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง ...

2018-11-16 11:39:19
อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาฝึกป...

2017-06-27 10:56:30
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดบ้าน ครั้งที่ 1 โชว์การพัฒนานักศึก...

2019-08-14 08:52:06
อ่านเพิ่มเติม

ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอ...

2019-05-22 15:40:01
อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ประธานคณะกรรมการดำ...

2019-05-22 14:02:46
อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ...

2019-05-22 13:55:26
อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชา​อาชีว​อนามัยและ​ความ​ปลอดภัย ​นำนักศึกษา​ดูงาน​ใน​โ...

2019-05-17 10:10:26
อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียให้สัมภาษณ์กับรายการ E...

2018-12-17 15:03:56
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในสาขาวิชา

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวล่าสุด

  • มหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับ "ดีเด่น" ประจำปี 2562

  • ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมชมและเชียร์ตัวแทนนักศึกษาต้นแบบ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

  • #Id-TECHNEWS วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างเขียนแบบเครื่องกลฯ ประจำปี 2562 เข้ารับมอบหนังสือรับรองฯ จาก ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี

  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดบ้าน ครั้งที่ 1 โชว์การพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ทั้งหมด