• ...
  • ...
  • ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับรายวิชาการจัดการเรียนการสอน เพื่อบร...

2020-09-24 15:38:41
อ่านเพิ่มเติม

ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับรายวิชาการจัดการเรียนการสอน เพื่อบร...

2020-09-24 15:31:31
อ่านเพิ่มเติม

โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน...

2020-08-15 10:04:32
อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ...

2020-04-22 13:17:17
อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับสมัคร!!! นักศึกษาระดับปริญญาเอก...

2020-04-08 12:45:26
อ่านเพิ่มเติม

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก...

2020-04-08 10:00:43
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิก...

2020-11-18 16:17:30
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง แจ้งจบการศึกษ...

2020-09-15 15:36:10
อ่านเพิ่มเติม

เปิดลงทะเบียน จองรอบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประ...

2020-09-15 15:29:15
อ่านเพิ่มเติม

โครงการการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตีมีดเหล็กลายโบราณสู่การอนุรักษ...

2020-09-08 15:19:02
อ่านเพิ่มเติม

การสอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ นางสาวสุดารัตน์ เทียนน้อย สาขาการ...

2020-05-01 15:48:25
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมชมและเชียร์ตัวแทนน...

2019-08-27 13:06:40
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในสาขาวิชา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่ง ประธานสภานักศึกษาประจำปีก...

2020-10-01 16:17:48
อ่านเพิ่มเติม

ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1️ ตรวจสอบรายชื่อ หากนักศึกษามีรายชื่...

2020-09-15 15:31:44
อ่านเพิ่มเติม

เชิญชวนเข้าร่วมและให้กำลังใจนักศึกษาในกิจกรรมการประกวดดาวเดื...

2020-09-11 14:51:39
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวล่าสุด

  • การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสุวรรณภา (ชั้น1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  • ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่ง ประธานสภานักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

  • ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับรายวิชาการจัดการเรียนการสอน เพื่อบริการให้ความรู้ออนไลน์แก่ชุมชนและบุคคลภายนอก

  • ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับรายวิชาการจัดการเรียนการสอน เพื่อบริการให้ความรู้ออนไลน์แก่ชุมชนและบุคคลภายนอก

ทั้งหมด