• ...
  • ...
  • ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 29...

2019-09-23 13:24:29
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5...

2019-09-20 13:04:54
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับ "ดีเด่น" ประจ...

2019-09-16 12:31:44
อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตที่ผ่านการทดสอบมาต...

2019-08-27 12:08:16
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาคณบดีและประชุมวิชาการระดับชาติ...

2019-06-16 21:46:49
อ่านเพิ่มเติม

เรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง ...

2018-11-16 11:39:19
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Techno Running Trail ...

2019-09-27 11:34:17
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมชมและเชียร์ตัวแทนน...

2019-08-27 13:06:40
อ่านเพิ่มเติม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดบ้าน ครั้งที่ 1 โชว์การพัฒนานักศึก...

2019-08-14 08:52:06
อ่านเพิ่มเติม

ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอ...

2019-05-22 15:40:01
อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ประธานคณะกรรมการดำ...

2019-05-22 14:02:46
อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ...

2019-05-22 13:55:26
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในสาขาวิชา

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวล่าสุด

  • กิจกรรมกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Techno Running Trail 2019 ครั้งที่ 1

  • ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 29

  • ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5

  • มหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับ "ดีเด่น" ประจำปี 2562

ทั้งหมด