• ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW !!!! รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก...

2020-01-09 09:14:15
อ่านเพิ่มเติม

กองทัพนวัตกรราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัล Goal Medal Award ...

2019-11-08 15:09:39
อ่านเพิ่มเติม

คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัลThe Best Pa...

2019-11-08 14:43:44
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 29...

2019-09-23 13:24:29
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5...

2019-09-20 13:04:54
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับ "ดีเด่น" ประจ...

2019-09-16 12:31:44
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Techno Running Trail ...

2019-09-27 11:34:17
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมชมและเชียร์ตัวแทนน...

2019-08-27 13:06:40
อ่านเพิ่มเติม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดบ้าน ครั้งที่ 1 โชว์การพัฒนานักศึก...

2019-08-14 08:52:06
อ่านเพิ่มเติม

ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอ...

2019-05-22 15:40:01
อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ประธานคณะกรรมการดำ...

2019-05-22 14:02:46
อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ...

2019-05-22 13:55:26
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในสาขาวิชา

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวล่าสุด

  • NEW !!!! รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก

  • กองทัพนวัตกรราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัล Goal Medal Award ในการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ iEIT 2019 (International Exhibition of Inventions of Thailand 2019)

  • คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัลThe Best Paper Award และ The Best Presentation Award จากการประชุมวิชาการนานาชาติ iSAI-NLP 2019 ณ Kantary Hills จ.เชียงใหม่

  • กิจกรรมกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Techno Running Trail 2019 ครั้งที่ 1

ทั้งหมด